Przejdź do głównej zawartości

Posty

DEUPORPOL - Czyli Deutschland, Portugal i Polen.

  Szykujemy się realizacji na jesieni kolejnego punktu z naszej akredytacji. Wraz z uczniami i nauczycielami ze szkół w Portugalii i Niemczech będziemy tworzyć międzynarodowy zespół muzyczny, żeby wspólne dziedzictwo europejskie przeżywać w praktyce. Na razie jesteśmy po pierwszych spotkaniach online z naszymi partnerami ze szkoły w Bruchsal z Niemiec i Almadzie w Portugalii. Kolejne spotkanie w maju - już z naszymi nauczycielami muzyki i pierwsze ustalenia co do repertuaru i składu zespołu zapadną.  Już wiemy jakie utwory będziemy ćwiczyć przed wyjazdem i wspólnie wykonywać:
Najnowsze posty

Nauczyciele z Portugalii w Pallottim

  Troje nauczycieli z Portugalii: Cristina - nauczycielka języka angielskiego Adilia - nauczycielka jezyka niemieckiego i Alexander - nauczyciel języka hiszpańskiego. Nasi goście od poniedziałku do czwartku (25.04 - 28.04.2022) obserwowali lekcje w Pallottim, jako międzynarodowe jury uczestniczyli w Wewnątrzszkolnym Konkursie Językowym i poprowadzili dla klas 4-8 zajęcia o Portugalii. Dużo skorzystaliśmy na tej parodniowej wspólnej pracy, zarówno my nauczyciele jak i nasi uczniowie. Oby więcej takich spotkań.

Spotkanie online przed job-shadowing z Portugalii

  Spotkanie online przed job-shadowing z Portugalii Po wizytach naszych nauczycieli w Portugalii przyszedł czas na rewizytę. Gościły u nas dwie nauczycielki: Cristina - nauczycielka języka angielskiego, Adilia - nauczycielka języka niemieckiego i nauczyciel hiszpańskiego - Alexander. Job shadowing było blended mobility - czyli działania realne były poprzedzone spotkaniem online i działaniami online. Ustaliliśmy wszystkie szczegóły organizacyjne, ale nasi goście poznali juz troszkę nasz kraj, system edukacji i nasza szkołę. Dzięki temu podczas czterodniowej wizyty od razu mogliśmy się skupić na hospitacjach, dzieleniu się doświadczeniem i wspólnymi działaniami.

Job shadowing - Iwona Korczak Żydaczewska

Job Shadowing w Portugalii           W dniach 14-17 marca 2022 r. zrealizowałam program Job Shadowing w Portugalii w Almadzie w naszej partnerskiej szkole Agrupamento de Escolas Emidio Navarro. W trakcie swojego pobytu mogłam uczestniczyć w zajęciach dla uczniów szkoły podstawowej z języka hiszpańskiego, angielskiego, sztuki oraz informatyki. Na tych zajęciach mogłam podpatrzeć, jak portugalscy nauczyciele uczą swojego przedmiotu oraz jakich metod dydaktycznych używają podczas swoich zajęć. Zaskoczyło mnie użycie sporo nowych technologii na lekcji hiszpańskiego czy angielskiego, z których na pewno skorzystam na swoich zajęciach. Miałam również możliwość poznania ciekawych miejsc w Portugalii za pośrednictwem prezentacji uczniów na lekcji języka angielskiego. Pod koniec swojego pobytu przeprowadziłam lekcje na temat Polski oraz z języka polskiego dla uczniów portugalskich, które zostały przyjęte z bardzo dużym zainteresowaniem.         Miłym zaskoczeniem było serdeczne przyjęcie mnie pr

Job shadowing - Marta Kozak

  Job shadowing w Portugalii            W naszym nowym projekcie Erasmus+ mamy możliwość wysyłania nauczycieli do innych europejskich szkół, żeby mogli podpatrywać dobre praktyki, nowe rozwiązania i współpracować z nauczycielami i uczniami z innych systemów edukacyjnych. Pierwszy wyjazd job shadowing za nami. Pani Marta Kozak – nauczycielka j. niemieckiego spędziła w czasie naszych zimowych ferii ponad tydzień w zespole szkół Agrupamento Emídio Navarro w Almadzie niedaleko Lizbony 31.01-10.02.2022. Miała możliwość uczestniczenia w zajęciach językowych, zajęciach z plastyki, muzyki, informatyki i wielu innych. Uczniowie z Almady mieli też okazję brać udział w lekcjach o Polsce, które prowadziła pani Marta. Ciekawym doświadczeniem było uczestniczenie w Radach Pedagogicznych, spotkaniach grup projektowych i w procesie ewaluacji na koniec semestru. W portugalskiej szkole szczególna rolę przywiązuje się do zajęć artystycznych, to było dla nauczycielki z Polski szczególne doświadczenie. Tez