Przejdź do głównej zawartości

DEUPORPOL - Czyli Deutschland, Portugal i Polen.

 Szykujemy się realizacji na jesieni kolejnego punktu z naszej akredytacji. Wraz z uczniami i nauczycielami ze szkół w Portugalii i Niemczech będziemy tworzyć międzynarodowy zespół muzyczny, żeby wspólne dziedzictwo europejskie przeżywać w praktyce. Na razie jesteśmy po pierwszych spotkaniach online z naszymi partnerami ze szkoły w Bruchsal z Niemiec i Almadzie w Portugalii. Kolejne spotkanie w maju - już z naszymi nauczycielami muzyki i pierwsze ustalenia co do repertuaru i składu zespołu zapadną. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Akredytacja

  Mamy zapewnione finansowanie Erasmus+ dla naszej szkoły do roku 2027!           Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła, została zaliczona do wąskiego grona szkół, które otrzymały akredytację Erasmus+ 2021-2027. To oznacza, że na pewno co roku, przez najbliższe 7 lat, będziemy dostawać finansowanie na nasze erasmusowe projekty i związane z tym aktywności – między innymi zagraniczne wyjazdy zarówno dla uczniów jak i szkoleniowe dla nauczycieli.         Nasze zaplanowane projekty to: AKTYWNY UCZEŃ - AKTYWNY DOROSŁY  - Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – rozwój umiejętności krytycznego myślenia, wprowadzenie w szkole elementów społeczeństwa obywatelskiego. KULTURA W PRAKTYCE  - poznawanie dziedzictwa kulturowego poprzez aktywne uczestnictwo, rozwój kompetencji kreatywności, współdziałania i wytrwałości przez rozwój zainteresowań muzycznych. HOBBY - MOJA PRZYSZŁOŚĆ  - rozwijanie talentów uczniowskich, wspieranie uczniów poprzez działania włączające, wz

Job shadowing - Iwona Korczak Żydaczewska

Job Shadowing w Portugalii           W dniach 14-17 marca 2022 r. zrealizowałam program Job Shadowing w Portugalii w Almadzie w naszej partnerskiej szkole Agrupamento de Escolas Emidio Navarro. W trakcie swojego pobytu mogłam uczestniczyć w zajęciach dla uczniów szkoły podstawowej z języka hiszpańskiego, angielskiego, sztuki oraz informatyki. Na tych zajęciach mogłam podpatrzeć, jak portugalscy nauczyciele uczą swojego przedmiotu oraz jakich metod dydaktycznych używają podczas swoich zajęć. Zaskoczyło mnie użycie sporo nowych technologii na lekcji hiszpańskiego czy angielskiego, z których na pewno skorzystam na swoich zajęciach. Miałam również możliwość poznania ciekawych miejsc w Portugalii za pośrednictwem prezentacji uczniów na lekcji języka angielskiego. Pod koniec swojego pobytu przeprowadziłam lekcje na temat Polski oraz z języka polskiego dla uczniów portugalskich, które zostały przyjęte z bardzo dużym zainteresowaniem.         Miłym zaskoczeniem było serdeczne przyjęcie mnie pr

Job shadowing - Marta Kozak

  Job shadowing w Portugalii            W naszym nowym projekcie Erasmus+ mamy możliwość wysyłania nauczycieli do innych europejskich szkół, żeby mogli podpatrywać dobre praktyki, nowe rozwiązania i współpracować z nauczycielami i uczniami z innych systemów edukacyjnych. Pierwszy wyjazd job shadowing za nami. Pani Marta Kozak – nauczycielka j. niemieckiego spędziła w czasie naszych zimowych ferii ponad tydzień w zespole szkół Agrupamento Emídio Navarro w Almadzie niedaleko Lizbony 31.01-10.02.2022. Miała możliwość uczestniczenia w zajęciach językowych, zajęciach z plastyki, muzyki, informatyki i wielu innych. Uczniowie z Almady mieli też okazję brać udział w lekcjach o Polsce, które prowadziła pani Marta. Ciekawym doświadczeniem było uczestniczenie w Radach Pedagogicznych, spotkaniach grup projektowych i w procesie ewaluacji na koniec semestru. W portugalskiej szkole szczególna rolę przywiązuje się do zajęć artystycznych, to było dla nauczycielki z Polski szczególne doświadczenie. Tez